Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens, die u met ons deelt. De verwerking van uw persoonsgegevens is conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres bij het insturen van een offerte-aanvraag, als u contact opneemt via de contactpagina of als u ons een berichtje stuurt via Whatsapp.

Ook als u ons een opdracht geeft voor één van onze diensten verstrekt u ons persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of bankrekeningnummer.

Doel en grondslag van de verwerking

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het opstellen van een offerte, het beantwoorden van uw vraag en het uitvoeren van onze diensten. Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze diensten, nemen wij contact met u op via telefoon of e-mail.

U geeft ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door het insturen van een offerte-aanvraag, het insturen van een vraag via de contactpagina, het sturen van een Whatsapp bericht of het geven van een opdracht.

Wettelijke verplichting

Om aan de wet te voldoen, bijvoorbeeld voor de belasting- of BTW aangifte, kan het ook noodzakelijk zijn persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een wettelijke verplichting.

Internet en cookies

Bij een bezoek aan onze website worden bezoekgegevens geregistreerd, zoals de bezochte pagina’s, gebruikte browser en uw IP-adres. Hierbij maken wij gebruik van Google Analytics. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd gedeeld met Google en is niet tot u zelf te herleiden. Er is een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten, waarin Google toezegt de bezoekgegevens niet te delen met andere Google-diensten.

Bij een bezoek aan onze website plaatst Google Analytics cookies op het apparaat dat u gebruikt, bijvoorbeeld uw pc of smartphone. Een cookie is een klein tekstbestandje met een code. Google herkent aan de code of onze site eerder werd bezocht op het apparaat dat u gebruikt. De code in het cookie is niet tot u zelf te herleiden.

De geanonimiseerde bezoekgegevens gebruiken wij om te analyseren of de informatie op onze website goed te vinden is en of de website voldoende gebruiksvriendelijk is. Met de resultaten van deze analyses kunnen wij de website verder verbeteren.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het registreren van uw bezoekgegevens en het geanonimiseerd verwerken daarvan.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

  • Offerte-aanvraag: 1 jaar.
  • Vraag via contactpagina, e-mail of Whatsapp: 1 jaar.
  • Opdracht: 7 jaar.
  • Wettelijke verplichting: 7 jaar.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wij passen technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve als de wet ons verplicht dit te doen.

Uw rechten

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben, door een verzoek tot inzage te sturen, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, naar info@123ontruimen.nl. De kopie van het identiteitsbewijs is nodig om te voorkomen dat anderen uw gegevens opvragen.

Indien u uw persoonsgegevens aangepast of verwijderd wilt hebben, kunt u dit eveneens aanvragen via info@123ontruimen.nl.

Onze contactgegevens

123ontruimen
Bramenberg 18
3755 BZ Eemnes

Tel: 06 – 22 04 43 17
E-mail: info@123ontruimen.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

123ontruimen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele versie van de privacyverklaring kunt u op onze website lezen.

Versie november 2019